Małgorzata Jarek

Urodzona w Katowicach. W 2014 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Tematem jej pracy licencjackiej było „Efektywne sposoby ćwiczenia na instrumencie oraz praca nad utworem muzycznym”. W pracy magisterskiej zgłębiła nauczanie początkowe gry na wiolonczeli. Podczas studiów odbyła praktyki zawodowe w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach. Od roku 2008 wiolonczelistka w Orkiestrze Symfonicznej oraz w Żeńskiej Orkiestrze Salonowej KWK Murcki Staszic. Od roku 2011 współpracuje z wokalistą oraz instrumentalistą muzyki alternatywnej Leman Acoustic. W październiku 2015 roku wydała płytę z Leman Acousitic „Sadness of Daydreaming”. 13 listopada 2015 roku wzięła udział w programie ‚Offensywa‚ Trójka Polskie Radio. Od roku 2014 do chwili obecnej bierze udział w projekcie AeolodiconEnsamble. W roku 2015 współpracowała ze Śląską Orkiestrą Filmową. Nauczyciel w Państwowej szkole muzycznej I stopnia w Niwiskach. W październiku 2016 roku rozpoczęła kurs nauki gry na wiolonczeli metodą Suzuki.